Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Chat...

Για να μπείτε στο κανάλι του μπλογκ πληκτρολογήστε "/join #sixnotitafrequency" στην μπάρα του κυρίως chat room